Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

14 ноември – Световен ден за борба с диабета

Дата на публикуване: 10.11.2023
Последна актуализация: 10.11.2023

Регионална здравна инспекция – Шумен организира регионална кампания по повод Световния ден за борба с диабета, който отбелязваме на 14 ноември.
Подкрепяйки каузата на тематичното бягане „Променяме диабета!“, в която участват и студентите от Филиал Шумен към Медицински университет – Варна, РЗИ – Шумен осигурява средства за скринингови измервания на нивата на кръвна захар за участниците в събитието, което ще се проведе за първи път в гр. Шумен на 11 ноември 2023 г. 
„Седмица на диабета“ е втората инициатива на РЗИ – Шумен посветена на повишаване на информираността по отношение на рисковите фактори за развитие на диабета и ще се проведе от  13 ноември до 17 ноември 2023 г. 
Кампанията ще се проведе и в общинитe Нови пазар и Върбица, съвместно със здравните медиатори, които са на терен, като здравната инспекция ще предостави тестове за измервания на нивата на кръвна захар на желаещите. Целта е подпомагане на достъпа до здравни и социални услуги за всички, които са в неравностойно положение, както и превенция, ранна диагностика на захарен диабет и правилен контрол на заболяването. 

В България диабетът е включен заедно с трите социално значими групи заболявания – сърдечно-съдови, злокачествени и белодробни, в Национална програма по превенция на хроничните незаразни болести.
По данни на Програмата, разпространението в страната на неинсулинозависимия диабет тип 2 придобива застрашаващи размери и диабетиците към 2019 г. са 443 000 или 8,3% от населението.
Дългосрочната прогноза и качеството на живот на хората с диабет тип 2 зависят от развитието и тежестта на късните усложнения като диабетна ретинопатия, диабетна нефропатия, макроангиопатия, мозъчносъдова болест и исхемична болест на сърцето. Рискови фактори, водещи до възникване на това заболяване са затлъстяване, нездравословен начин на хранене, ниска физическа активност. Съчетаването на диабет тип 2 с хипертония, повишен серумен холестерол и тютюнопушене увеличава многократно риска за здравето. 
Диабетът може да бъде лекуван и неговите последици да бъдат избегнати или забавени с подходящ хранителен модел, физическа активност, лекарствена терапия, редовен скрининг и своевременно лечение на настъпили усложнения. 
Захарният диабет може да бъде контролиран с подходящи грижи, обучение и съвременно лечение. 
Важно е да се знае, че редовният самоконтрол намалява усложненията от диабета с 35%. Особено важно е извършването на профилактични прегледи при ендокринолог, а при пациентите с диагностицирано заболяване периодичните прегледи при специалист-ендокринолог са наложителни най-малко веднъж на 6 месеца.
 От важно значение е редовното измерване на нивото на кръвната захар – с глюкомер или в лаборатория.