Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Информация за качествата на водата от местните водоизточници в гр. Шумен

Дата на публикуване: 14.11.2023
Последна актуализация: 14.11.2023

Уведомяваме Ви, че при извършеното пробонабиране на 08.11.2023 г. и проведения лабораторен контрол на водата от осем местни водоизточника в гр. Шумен бяха получени следните резултати: 
- по всички изследвани показатели отговаря водата от чешмите: в кв. „Дивдядово“, ул. „Изворна“ до комплекс „Бохеми“; на кръстовището на ул. „Тетово“ и ул. „В. Левски“ (срещу Томбул джамия); на ул. „Янко Сакъзов” и чешмата на разклона за с. Кочово по пътя от с. Лозево за с. Новосел;
- с отклонения по микробиологични показатели е водата от чешмите: до к-с „Кьошковете”; в кв. „Дивдядово“, ул. „Поройна“; в местност Бабешкия мост, в кв. „Б. Българанов“ и  чешма №2 по пътя за с. Лозево. Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене.
Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).