Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Резултати от скрининговата кампания на РЗИ – Шумен за ХИВ/СПИН и сексуално-предавани инфекции, хепатит B, C и сифилис

Дата на публикуване: 26.02.2024
Последна актуализация: 26.02.2024

Резултати от скрининговата кампания на РЗИ – Шумен за ХИВ/СПИН и сексуално-предавани инфекции, хепатит B, C и сифилис от 5 до 23 февруари 2024 г.
 

Общо 189 лица на възраст от 19 г. до 78 г. са се изследвали безплатно и анонимно в лабораторията на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Шумен и двата пункта, в които мобилен екип на инспекцията предостави възможност за изследване за ХИВ/СПИН и сексуално-предавани инфекции, хепатит B, C и сифилис по време на кампанията си. От изследвалите се лица 118 са жени, а мъжете са 71.
Резултатите на тествалите се по време на трите скринингови кампании са отрицателни, като при две лица се установява положителен резултат на хепатит В.
В лабораторията РЗИ – Шумен за периода 5 – 23 февруари са се изследвали чрез бързи скринингови или имуноензимни тестове 104 души. От тях 41 са мъже и 63 са жени. 
Мобилен екип на РЗИ – Шумен проведе скринингова кампания с изследвания с бързи тестове за ХИВ/СПИН и сексуално-предавани инфекции, хепатит B, C и сифилис и за студентите и персонала на  Филиал Шумен към Медицински университет – Варна като бяха обхванати 47 лица, както във Факултет „АРТИЛЕРИЯ, ПВО И КИС” – Шумен към Националният военен университет „Васил Левски“ където се изследваха 38 души.
Първата за тази година инициатива на РЗИ – Шумен за безплатно и анонимно изследване беше част от кампанията за отбелязването на вторият етап от Националната АНТИСПИН кампания.