Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UQ1
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U54

Полезни връзки

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 15.06.2023

Линкове към най - често посещаваните сайтове на тема здравеопазване

 

Министерства

Министерски съвет
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
Министерство на икономиката и енергетиката
Министерство на финансите
Регистър на административните структури

Централни администрации

Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА)
Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)
Национален статистически институт (НСИ)
Национален осигурителен институт (НОИ)
Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)
Изпълнителна агенция "Медицински одит" (ИАМО)
Национален Център по Наркомании (НЦН)
Изпълнителна агенция по лекарствата
Главна инспекция по труда
Държавна агенция за метрология и технически надзор (ДМТН)

Съюзи, съсловни организации

Български лекарски съюз (БЛС)
Български зъболекарски съюз (БЗС)
Асоциация на професионалистите по здравни грижи
Световна здравна организация (СЗО)
Международен институт по здравеопазване и здравно осигуряване (МИЗЗО или здраве.нет)
Български червен кръст (БЧК)

Пациентски организации

Конфедерация "Защита на здраето" (КЗЗ)
Център за защита правата здраеопазването (ЦЗПЗ)
Нацинална пациентска оранизация
Българска Асоциация за закрила на пациентите
Федерация "Българки паиентски форум"
Национален алианс на хора с редки болести
Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето

Регионални здравни инспекции

Благоевград Кюстендил Силистра
Бургас Ловеч Сливен
Варна Монтана Смолян
Велико Търново Пазарджик Столична
Видин Перник София - Област
Враца Плевен Стара Загора
Габрово Пловдив Търговище
Добрич Разград Хасково
Кърджали Русе Ямбол

РЗИ - Шумен не носи никаква отговорност за съдържанието на други уебсайтове, към които https://rzi-shumen.egov.bg/ има линкове. Такива линкове се предоставят единствено и само за информация и удобство, и за използването им всеки носи лична отговорност и собствен риск.