Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

Информация за качествата на водата от местните водоизточници в с. Салманово

Дата на публикуване: 13.11.2023
Последна актуализация: 13.11.2023

При извършеното пробонабиране на 07.11.2023 г. и проведения лабораторен контрол на водата от двата местни водоизточника в с. Салманово се установи:
Водата от чешма „Баба Конда“, намираща се между ул. „Кирил и Методий“ и ул. „Милан Борисов“ не отговаря на нормативните изисквания по микробиологични показатели.
Водата от чешма „Баба Пикла“, намираща се на ул. „Христо Ботев“  не отговаря на нормативните изисквания по физикохимичен показател нитрати (при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 90 мг/л) и по микробиологични показатели.
Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене.
Получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).
Моля, да бъде уведомено населението на с. Салманово за предоставената Ви информация.
 

vodi-salmanovo