Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

Безплатни изследвания за ХИВ, хепатит B, C и сифилис 14 – 23 май 2024 г.

Дата на публикуване: 13.05.2024
Последна актуализация: 13.05.2024

От  утре, 14 май, Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Шумен стартира втората   
за тази година кампания за безплатни и анонимни изследвания за ХИВ/СПИН, хепатит B, C и сифилис.
Скрининговата кампания на здравната инспекция ще продължи до 23 май т.г., като предоставя възможност всеки желаещ да се изследва чрез бързи скринингови тестове или имуноензимни тестове – Елайза (ELISA) тест.
Изследванията ще се провеждат всеки работен ден по време на кампанията от 9,00 ч. до 15,00 ч. в сградата на РЗИ – Шумен, пл. „Освобождение” №1, ет. 2, ст. № 11.
За провеждането на скрининговите тестове не се изисква специална подготовка и са безплатни. Протичат при осигурена конфиденциалност относно личните данни, резултатите от теста и споделената с консултанта информация. 
Кампанията на РЗИ – Шумен е по повод Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН, който се отбелязва всяка година през третата неделя от месец май. Тази година денят е 19 май. Отбелязването на този ден е с цел да се повиши обществената информираност за начините на предаване на ХИВ и други сексуално предавани инфекции, да мотивира хората за отговорност към собственото здраве.
Експерти от РЗИ – Шумен проведоха през изминалата седмица и лекция с мултимедийно представяне на стадиите на ХИВ-инфекцията, начините на заразяване и предпазване със студенти от Педагогическия факултет на ШУ „Еп. Константин Преславски“. В края на срещата, мобилен екип на инспекцията предостави възможност на присъстващите да се изследват безплатно и анонимно с бързи тестове за ХИВ/СПИН и сексуално-предавани инфекции, хепатит B, C и сифилис, като бяха обхванати 20 лица.
Резултатите на изследвали се лица са отрицателни.
Припомняме, че първата скринингова кампания за установяване на актуален ХИВ статус за 2024 г. беше в периода 5 – 23 февруари, като лицата, които се изследваха тогава бяха 189.

test-hiv