Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

10 май – Световен ден на физическата активност „Движението – това е здраве”

Дата на публикуване: 09.05.2024
Последна актуализация: 09.05.2024

През 2002 г. с решение на 55-та Световна здравна асамблея 10 май е обявен за Световен ден на физическата активност с мото: „Движението – това е здраве”.
 Основната цел е насърчаване на физическата активност сред всички групи от населението и отговорност на всеки за  утвърждаване на здравословен начин на живот, който включва ежедневна физическа активност.
Най-общо физическата активност се определя като всяко движение на тялото, извършвано от скелетната мускулатура, което води до разход на енергия, превишаващ този в покой.
Физическа активност, укрепваща здравето е всеки вид физическа активност, който подобрява здравето, физическия и функционален капацитет на индивида, без това да води до излишен риск и увреждания. Такива могат да бъдат всички видове ежедневна физическа активност, включително, но не задължително, и спортът. 
Не всяка физическа активност, обаче, допринася за здравето. За да допринася за здравето, физическата активност трябва да бъде с умерена или висока интензивност. Доказано е, че редовната аеробна (т.е. включваща всички главни мускулни групи и ускоряваща пулса) физическа активност, с умерена до висока интензивност, има защитен ефект срещу рисковете за здравето, свързвани с хиподинамията.
Обездвижеността не е просто липса на физическа активност, а представлява определен тип индивидуално поведение, при което, извън времето за сън, индивидът прекарва по-голямата част от времето си в седнало или легнало положение, като извършва някои краткотрайни спонтанни движения (ставане, сядане, обръщане, придвижване на много кратки разстояния).
Обикновено ключови периоди, свързани с обездвижването, са работното време, забавленията, занимания пред екран или монитор (гледане на телевизия, използване на компютър), автоматизираните работни движения, съчетани със седяща работна поза, придвижването с моторизиран транспорт, седящата/лежаща поза при четене, разговор, подготвяне на домашни, слушане на музика и др.
По данни от Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025 г., ниската физическа активност е сред основните причини за възникване на хроничните незаразни болести. Тя е четвъртият рисков фактор за глобалната смъртност (6% от смъртните случаи в света).
С недостатъчна физическа активност в света са над 60% от населението. Не практикуват никакъв спорт около 50% от европейците, като водещо място заема България (82%), следвана от Гърция (79%), Унгария (71%), Румъния (69%), Италия (67%), Полша (66%) и Латвия (65%).


Източници на информация: Национален център по обществено здраве и анализи, Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025 г., Ръководство за добра практика на медицинските специалисти за повишаване на физическата активност на населението

Fizicheska-aktivnost