Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8009D07060JENEGE5101

Седмица на отворените врати за борба с туберкулозата, 25-29 септември 2023 г.

Дата на събитие: 25.09.2023
Дата на публикуване: 21.09.2023
Последна актуализация: 21.09.2023

Безплатни  прегледи за туберкулоза ще се провеждат от 25 септември в рамките на третата за тази година кампания „Седмица на  отворените врати“ в област Шумен.
В периода 25 – 29 септември 2023 г. желаещите да се изследват за туберкулоза ще имат възможност да се прегледат от 08,00 ч. до 14,30 ч. в III Вътрешно отделение на „МБАЛ – Шумен” АД, с адрес в гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев” №22. 
По време на прегледите ще се извършва оценяване на риска за туберкулоза чрез анкета. След проведеният скрининг, на лицата в риск ще се проведе консултация от лекар, а при необходимост ще се назначат и допълнителни прегледи и изследвания.
Кампанията „Седмица на  отворените врати“ за област Шумен се провежда от Регионална здравна инспекция – Шумен съвместно с „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД.
 Инициативата ще даде възможност на всеки за достъп до здравни услуги, ще повиши обществената информираност по отношение на туберкулозата и ще популяризира здравословния начин на живот.
Припомняме, че РЗИ – Шумен организира всяка година скринингови кампании за жителите на областта с цел повишаване на обществената информираност по отношение на туберкулозата и  промотиране на здравословния начин на живот. Предишните две кампании за тази година се проведоха през месеците март и юни. 
Новооткритите случаи на заболели от туберкулоза лица от началото на 2023 г. до сега в област Шумен са 14, като 12 от тях са мъже и 2 жени. Регистрираните лица са на възраст от 34 г. до 83 г. и са от общините Шумен, Нови пазар, Каспичан, Велики Преслав и Смядово. Всички контактни лица на диагностицираните са установени и са им проведени необходимите изследвания.