Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8009D07060JENEGE5101

Профилактични прегледи в община Венец и община Каспичан

Дата на събитие: 11.09.2023
Дата на публикуване: 05.09.2023
Последна актуализация: 05.09.2023

РЗИ – Шумен организира провеждането на безплатни профилактични прегледи с ултразвук (ехография) на коремни органи за жителите на общините Венец и Каспичан.
Лекар със специалност гастроентерология и вътрешни болести ще бъде на място в общините, където ще се извършват ехографските прегледи на коремни органи на желаещите лица.
Прегледите са профилактични, а самата процедура е безопасна и безболезнена за изследваното лице. Резултатите от ехографията се обсъждат с лекаря в момента на прегледа, а при необходимост могат да бъдат препоръчани допълнителни изследвания.
Коремната ехография е широко използван метод за преглед и диагностика на редица заболявания на коремните органи – черен дроб, далак, панкреас, жлъчен мехур, бъбреци.

График за провеждане на прегледите с ултразвуково изследване (ехография):
 
За община Венец:
От 11 септември до 15 септември (вкл.) 2023 г. в сградата на здравната служба, с. Венец, ул. „Мир“ №12. Прегледите започват в 09,00 ч. и ще продължат до 13,00 ч.

За община Каспичан:
От 18 септември до 21 септември (вкл.) 2023 г. в Кабинет за индивидуална работа на Център за социална рехабилитация и интеграция (в сградата на бившата поликлиника), ет. 1. Прегледите започват в 09,00 ч. и ще продължат до 13,00 ч.

Експерти от РЗИ – Шумен ще проведат на място информационна кампания за значението на профилактичните прегледи и факторите на риска, водещи до възникването на хроничните незаразни болести в седмиците преди извършването на прегледите в двете общини.

Реализирането на дейностите е съгласно  Националния план за действие (2022 – 2023 г.) към Националната стратегия на Р България  за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 г., приоритет „Здравеопазване“.