Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QK2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ6
МКБ 10 Актуална информация Аптеки и дрогерии Наркотични вещества

За медицинските специалисти

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 24.01.2023

В този раздел ще откриете актуална информация за медицинските специалисти на територията на област Шумен, както и информация за аптеките и дрогериите в областта.