Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

КЛАСИРАНЕ в конкурс за рисунка или електронна рисунка „Нарисувай ми обич“

Дата на публикуване: 15.03.2023
Последна актуализация: 20.03.2023

До края на м. февруари т.г. беше срокът за представяне на творбите от участниците в конкурса за рисунка или електронна рисунка с тема „Нарисувай ми обич“, организиран от Регионална здравна инспекция – Шумен и Превантивно-информационен център гр. Шумен по повод 14 февруари – „Свети Валентин – Ден на влюбените“.
В здравната инспекция са получени 84 рисунки и 16 електронни рисунки. Децата са изобразили в творбите си семейство и семейни празници, портрети с баба и дядо, любими герои от филми, приятели и домашни любимци. Сред любимите им места в природата са морето и гората. 
В конкурса участваха деца и ученици от 4 до 19 години от Шумен, Велики Преслав, Венец, Изгрев, Хитрино, Никола Козлево и Ясенково.

Организаторите изказват своята благодарност към всички деца и ученици, които проявиха интерес към конкурса и изразиха чрез рисунките си обичта около нас.
Желаем Ви здраве и вдъхновение!

Отличените творби са на 18 участници за двата раздела на конкурса – рисунка и електронна рисунка.

Класиране раздел Рисунка
I-ва възрастова група – от I клас до IV клас
I място – Габриела Миланова на 10 г., Арт школа „Чифлигарови“ гр. Шумен 
II място – Мерхан Илязова на 11 г., III ОУ „Димитър Благоев“ гр. Шумен
III място – Борай Бакиев на 9 г., ОУ „Христо Смирненски“ с. Ясенково

Поощрителни награди:
Борислав Банчев на 9 г., СУ „Цанко Б. Церковски“, с. Никола Козлево
Дебора Иванова на 9 г., ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ гр. Шумен
Мария Кондова на 10 г., СУ „Йоан Екзарх Български“, гр. Шумен

II-ра възрастова група – от V клас до VII клас
I място – Никола Киряков на 11 г., ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ гр. Шумен
II място – Алиса Асенова на 13 г., СУ „Никола Й. Вапцаров“ с. Венец
III място – Емел Хидает на 13 г., СУ „Д-р Петър Берон“ с. Хитрино

Поощрителни награди:
Константина Радева на 14 г., Арт школа „Чифлигарови“ гр. Шумен
Джемре Изедин на 12 г.,  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Велики Преслав

III-та възрастова група – от VIII клас до XII клас
I място – Димитрина Тодорова – 17 г., ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ гр. Шумен и Нелин Гюнер – 16 г., Арт школа „Чифлигарови“ гр. Шумен

Класиране раздел Електронна рисунка
I място – Есра Хасанова на 18 г., СУ „Никола Й. Вапцаров“ с. Венец
II място – Ибрахим Ибрямов на 19 г., СУ „Никола Й. Вапцаров“ с. Венец
III място – Александра Занева на 13 г., клуб „Информационни технологии“ към ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ гр. Шумен

Поощрителни награди:
Фатме Якубова 11 клас, клуб „Информационни технологии“ към ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ гр. Шумен
Беркай Сюлейманов на 16 г., СУ,, Никола Йонков Вапцаров“ с. Венец

Победителите в конкурса ще получат Грамота и предметни награди, осигурени от Регионална здравна инспекция – Шумен и Превантивно-информационен център гр. Шумен. 

 Награждаването на отличените участници ще се състои на 28 март 2023 г. (вторник) от 13,00 ч. в къща „Баба Райна“, Възрожденски комплекс гр. Шумен. 

Творбите на участниците в конкурса могат да бъдат разгледани във фоайето на Военен клуб гр. Шумен от 3 април 2023 г. до 30 април 2023 г..
 

konkurs-risunki