Z6_PPGAHG800PLKB06GIVA7101GR0
Z7_PPGAHG800PLKB06GIVA7101GF1
Мониторинг през 2019г. Мониторинг през 2020г. Мониторинг през 2021г. Мониторинг през 2022г. Мониторинг през 2023г..

Седмичен мониторинг за обл. Шумен

Дата на публикуване: 13.06.2022
Последна актуализация: 20.07.2022