Z6_PPGAHG8009D07060JENEGE5UI1
Z7_PPGAHG8009D07060JENEGE5UM0

Паразитологични

Дата на публикуване: 10.06.2022
Последна актуализация: 24.01.2023

Цените на платените услуги поискани от физически и юридически лица са съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, обнародвани в ДВ бр. 38/2011 г., изм. и доп. ДВ бр. 81/2012 г.

Дейност Такса
1 Вземане на венозна кръв 3,00
2 Имунологично изследване за токсоплазмоза - РПХА 6,00
3 Имунологично изследване за Echinococus granulosus по ELISA ( IgG ) 19,00
4 Имунологично изследване за трихинелоза - РПХА 6,00
5 Културелна диагностика на трихомоназа, за 1 проба 9,00
6 Културелна диагностика на амебиаза и бластоцистоза, за 1 проба 8,00
7 Морфологични изследвания за малария (  Романовски-Гимза ), за 1 проба 10,00
8 Морфологични изследвания за трихомоназа (  Романовски-Гимза ), за 1 проба 8,00
9 Морфологични изследвания за трихомоназа (  нативен препарат ), за 1 проба 4,00
10 Морфологични изследвания за ламблиоза ( нативен препарат с лугол ), за 1 проба 4,00
11 Морфологични изследвания за амебиаза ( нативен препарат с физ. р-р ), за 1 проба 4,00
12 Морфологични изследвания за амебиаза ( нативен препарат с лугол ), за 1 проба 4,00
13 Морфологично изследване за чревни хелминтози-седиментация 4,00
14 Морфологично изследване за чревни хелминтози-флотация по Фюлеборн 4,00
15 Морфологично изследване за ентеробиоза (  скоч-лента ) 3,00
16 Вземане на перианален секрет за паразитологично изследване 2,00
17 Паразитологични изследвания – компресивна трихинелоскопия 6,00

 

Забележка: При нужда от допълнително тестване на изследваните материали се доплаща по посочените в ДВ цени за извършените услуги.