Z6_PPGAHG800HMCD06IKFLAOHASJ7
Z7_PPGAHG800HMCD06IKFLAOHASN6

Сигнали за нарушения по ЗЗЛПСПОИН

Дата на публикуване: 25.07.2023
Последна актуализация: 25.07.2023

Подаване на сигнал чрез вътрешен канал
Можете да подадете устно или писмено сигнал за нередност и нарушение чрез създадения в РЗИ Шумен вътрешен канал за сигнали. Сигналите могат да са насочени срещу служители, членове на ръководството и органите на управление, клиенти, доставчици на РЗИ Шумен, както и срещу трети, свързани с РЗИ Шумен лица. Сигналът следва да съдържа Вашите данни, които няма да бъдат споделяни на други лица освен за целите на проверката. Сигналите се разглеждат при условията и реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (за краткост по-долу “Закон”) и Вътрешните правила за приемане, регистрация и разглеждане на сигнали, утвърдени от РЗИ Шумен. По подадени основателни сигнали се извършва проверка, в хода на която се предприемат съответните действия в срок от 3 месеца от регистрацията на сигнала.

Сигналът следва да се подаде до Длъжностното лице по разглеждане на сигнали по един от следните начини:
•    На електронен адрес: signal@rzi-shumen.net, който е достъпен само за Длъжностното лице;
•    Чрез телефонен разговор на +359 878548108/+359 894607357 телефон за контакт с Длъжностното лице в работното време на РЗИ Шумен (в работните дни от 8:30 до 17:00 ч.);
•    По време на лична среща с Длъжностното лице;
•    С писмо до адрес: Шумен 9700, пл. “Освобождение“ № 1. В случай на подаване на сигнала чрез писмо, моля да обозначите писмото като “Поверително” и да посочите като получател Длъжностното лице.

Не се образува проверка по анонимно подаден сигнал.
 

Формуляр по образец на КЗЛД (.docx) 65 KB
Дата на публикуване: 25.07.2023