Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18C3
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18S2
Директор Заместник-директор Главен секретар Дирекция "АПФСО" Дирекция "Медицински дейности" Дирекция "Надзор на заразните болести" Дирекция "Обществено здраве"

Организационна структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 24.01.2023

1. Директор

2. Заместник Директор

3. Главен секретар

4. Дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване"

5. Дирекция "Медицински дейности"

6. Дирекция "Надзор на заразните болести"

    6.1 Отдел "Противоепидемичен контрол"

    6.2 Отдел "Медицински изследвания"

7. Дирекция "Обществено здраве"

    7.1 Отдел "Държавен здравен контрол"

    7.2 Отдел "Лабораторни изследвания"

    7.2 Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"