Z6_PPGAHG8009D07060JENEGE97R2
Z7_PPGAHG8009D07060JENEGE9770

Отчети за стратегически цели на РЗИ

Дата на публикуване: 01.06.2022
Последна актуализация: 01.06.2022
Отчет за 2022г. (.pdf) 425 KB
Дата на публикуване: 14.06.2023

Отчет за 2021г. (.pdf) 87 KB
Дата на публикуване: 01.06.2022