Z6_PPGAHG8009D07060JENEGE5EF1
Z7_PPGAHG8009D07060JENEGE5U80

Микробиологични

Дата на публикуване: 10.06.2022
Последна актуализация: 24.01.2023

Цените на платените услуги поискани от физически и юридически лица са съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, обнародвани в ДВ бр. 38/2011 г., изм. и доп. ДВ бр. 81/2012 г.

Дейност Такса
1 Вземане на материал – носен, ушин, очен и раневи секрет 3,00
2 Носен секрет (синус)

8,00

3 Назофарингиален секрет 8,00
4 Гърлен секрет (устна кухина) 8,00
5 Храчка 15,00
6 Секрет от ухо 10,00
7 Секрет от око 14,00
8 Урина (конвенционален метод) 6,00
9 Уретрален секрет 10,00
10 Еякулат 11,00
11 Вагинален секрет 9,00
12 Вагинален секрет от бременни и деца 10,00
13 Цервикален секрет 10,00
14 Кърма 11,00
15 Ранев секрет 11,00
16 Хемокултура (аеробна) 14,00
17 Хемокултура (анаеробна) 21,00
18 Жлъчка 18,00
19 Фецес-диагностично 22,00
20 Фецес-профилактично за салмонела и дизентерия 8,00
21 Фецес за салмонела 9,00
22 Фецес за дизентерия 9,00
23 Фецес за Е.coli 13,00
24 Културелно изследване за Candida 6,00
25 Фецес за патогенни стафилококи 6,00
26 Фецес за Yersinia enterocolitica 8,00
27 Културелно изследване за менингококи (назофарингиален секрет) 12,00
28 Препарат по Грам 3,00
29 Двоен дисково дифузионен тест- Антибиограма 4,00
30 Фецес-профилактично салмонела и дизентерия и Ел коли. 15,00

 

Забележка: При нужда от допълнително тестване на изследваните материали се доплаща по посочените в ДВ цени за извършените услуги.