Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QB4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UV6
Имунизационен кабинет Чревен кабинет

Кабинети, изградени в РЗИ - Шумен

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.10.2023

На територията на област Шумен имунизации срещу COVID-19  се извършват  в следните временни имунизационни кабинети:
- Имунизационния кабинет на РЗИ Шумен на ул. „Калоян“ № 1 (до РУО Шумен) всеки ден от 09:00 ч. до 13.00 ч.
- Имунизационен кабинет на  „МБАЛ-Шумен" АД - гр. Шумен ул. Васил Априлов № 63 (първи етаж на Терапевтичния блок) всеки четвъртък от 9:00 до 13:00 часа след предварително записване на „Регистратура и информация“, тел. 054 955755. 
- Имунизационен кабинет на „МБАЛ Велики Преслав“ ЕООД в гр. Велики Преслав, ул. „Любен Каравелов“ №51 във вторник от 10:00 ч. до 13:00 ч., с предварително записване всеки работен ден от 08:00 ч. до 13:30 ч. на тел. 0886151222 или на място в приемно - консултативния кабинет на болницата - ет.З.


Имунизациите с ваксините за деца от 6 месеца до 11 г. ще се извършват в имунизационния кабинет на РЗИ - Шумен след предварително записване на телефон: 054 800 719 и консулт с педиатър или ОПЛ.

В имунизационните кабинети ще се поставя новата вариантна ваксина срещу COVID-19-Comirnaty Omicron XBB.1.5 за лица над 12 г.
Ваксината се препоръчва за:
- Лица на и над 60 год.
- Лица с хронични заболявания (диабет, сърдечни и белодробни заболявания и др.)
- Лица с нарушение на имунитета 
- Бременни жени 
- Медицински персонал
- Потребители и персонал на социални услуги 
Вариантна ваксина може да получи и всяко друго лице, изявило желание за ваксинация, което не попада в посочените групи.
При лицата от посочените групи е препоръчително и прилагане на ваксина срещу грип, като двете ваксини може да се поставят едновременно на различни  места или поотделно без да се спазва интервал между тях.
Желаещите да им бъдат поставени ваксини срещу COVID-19 и грип могат да се обърнат към личните си лекари.
Възрастните на и над 65 годишна възраст могат да се възползуват от безплатна имунизация срещу грип по „Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонният грип и пневмококовите инфекции при лица на и над 65 години“.

ВАЖНО

1. Ваксината Comirnaty Omicron ХВВ.1.5 се прилага за активна имунизация в единична доза, като могат да се ваксинират лица без първична и бустер имунизации.
2. Необходимо условие за прилагане на ваксината при ваксинирани хора е да са изминали поне 3 месеца от датата на последно поставена ваксина срещу COVID-19.
3. При деца на възраст от 6 месеца до 4 години вкл., които са без данни за завършен курс на първична ваксинация срещу COVID-19 или предишна инфекция със SARS-CoV-2, ваксината се прилага като първичен курс от 3 дози. Препоръчва се втората доза да се приложи 3 седмици след първата доза, последвано от трета доза, приложена най-малко 8 седмици след втората доза.
4. При деца на възраст от 6 месеца до 4 години вкл. с анамнеза за завършен курс на първична ваксинация срещу COVID-19 или предишна инфекция със SARS-CoV-2 се прилага единична доза.