Z6_PPGAHG8009D07060JENEGEP0R4
Z7_PPGAHG8009D07060JENEGEPGG1

Архив

Дата на публикуване: 01.06.2022
Последна актуализация: 24.01.2023

1. Доставка, монтаж и гаранционно обслужване и поддържане на медицинско оборудване – многофункционален апарат за ЕКГ, дефибрилация и мониториране на спешни пациенти с възможности за пренос на данни в реално време, ведно с медицински софтуер за телемедицина; - ПРИКЛЮЧИЛА НА 31.03.2015    

2. Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на Регионална здравна инспекция – Шумен. - ПРИКЛЮЧИЛА НА 13.05.2015