Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QJ5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UV4
Епидемична обстановка

Епидемиологична информация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.09.2022

Тук ще откриете информация за актуалната седмична епидемиологична обстановка в област Шумен.