Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O76
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C46
Организационна структура Дейност и устройствен правилник Цели Отчети и планове Политика по качество Регистри Профил на купувача Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ Конкурси Галерия

Годишни отчети за дейността на РЗИ - Шумен

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 06.06.2022
Отчет за 2022г. (.pdf) 1.3 MB
Дата на публикуване: 14.06.2023

Отчет за 2021г. (.pdf) 1.12 MB
Дата на публикуване: 06.06.2022

Отчет за 2020г. (.pdf) 528 KB
Дата на публикуване: 06.06.2022

Отчет за 2019г. (.pdf) 511 KB
Дата на публикуване: 06.06.2022

Отчет за 2018г. (.pdf) 490 KB
Дата на публикуване: 06.06.2022

Отчет за 2017г. (.pdf) 478 KB
Дата на публикуване: 06.06.2022