Z6_PPGAHG8009D07060JENEGE5432
Z7_PPGAHG8009D07060JENEGE54V3

Наркотични вещества

Дата на публикуване: 08.06.2022
Последна актуализация: 24.01.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И АПТЕКИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАГУБЕНИ СПЕЦИАЛНИ РЕЦЕПТУРНИ БЛАНКИ


Получен е писмен сигнал от РЗИ-Монтана за установена липса на 4 бр. специални рецептурни бланки (зелени) за предписване и отпускане на лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специалните рецептурни бланки:

- серия А № 100680131

- серия А № 100680103

- серия А № 100680118

- серия А № 100680119 са невалидни.

 

На основание чл. 55, ал.2 от Наредба № 4 /2009г. на Министерство на здравеопазването, Ви уведомяваме, че е получен писмен сигнал от Столична регионална здравна инспекция  за установена липса на 30 броя специални рецептурни бланки /зелени/  за предписване и отпускане на  лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специални  рецептурни   бланки:

серия А от № 191270471 до № 191270500, включително са невалидни

 

На основание чл. 55, ал.2 от Наредба № 4 /2009г. на Министерство на здравеопазването, Ви уведомявам, че е получен писмен сигнал от Регионална здравна инспекция- Шумен за установена липса на 30 броя специални рецептурни бланки/зелени  за предписване и отпускане на  лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специални  рецептурни   бланки:

зелени: серия А от  № 091347271 до с.А № 091347300, включително са   невалидни.

 

На основание чл. 55, ал.2 от Наредба № 4 /2009г. на Министерство на здравеопазването, Ви уведомявам, че е получен писмен сигнал от Регионална здравна инспекция- Шумен за установена липса на 30 броя специални рецептурни бланки/зелени  за предписване и отпускане на  лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специални  рецептурни   бланки:

зелени: серия А от  № 091347271 до с.А № 091347300, включително са   невалидни.

 

На основание чл. 55, ал.2 от Наредба № 4 /2009г. на Министерство на здравеопазването, Ви уведомявам, че е получен писмен сигнал от Регионална здравна инспекция - Пловдив за установена липса на 30 броя специални рецептурни бланки /жълти/ за предписване и отпускане на  лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества и на 330 броя специални рецептурни бланки /зелени/ за предписване и отпускане на  лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 

Уведомяваме Ви, че специални  рецептурни   бланки:

жълти: серия А от  № 10017221 до № 10017250, включително са   невалидни;
зелени: серия А от  № 140983881 до № 140984060, включително са   невалидни;
зелени: серия А от  № 17977851 до № 17978000, включително са   невалидни