Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1GL7
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1O23

Атмосферен въздух

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 20.07.2022

Доклади за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в гр. Шумен

Доклад за 2022г. (.pdf) 620 KB
Дата на публикуване: 20.07.2023

Доклад за 2021г. (.pdf) 567 KB
Дата на публикуване: 26.07.2022

Доклад за 2020г. (.pdf) 205 KB
Дата на публикуване: 24.02.2022

Доклад за 2019г. (.pdf) 240 KB
Дата на публикуване: 24.02.2022

Доклад за 2018г. (.pdf) 250 KB
Дата на публикуване: 24.02.2022

Доклад за 2017г. (.pdf) 240 KB
Дата на публикуване: 24.02.2022