Z6_PPGAHG8009D07060JENEGE51N4
Z7_PPGAHG8009D07060JENEGE5H07

Годишни отчети по чл. 15, ал.2 от ЗДОИ за постъпилите в РЗИ- Шумен заявления за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 10.06.2022
Последна актуализация: 27.06.2022
Отчет за 2022г. (.pdf) 707 KB
Дата на публикуване: 17.02.2023

Отчет за 2021г. (.pdf) 23 KB
Дата на публикуване: 27.06.2022

Отчет за 2020г. (.pdf) 23 KB
Дата на публикуване: 27.06.2022

Отчет за 2019г. (.pdf) 23 KB
Дата на публикуване: 27.06.2022

Отчет за 2018г. (.pdf) 36 KB
Дата на публикуване: 27.06.2022

Отчет за 2017г. (.pdf) 39 KB
Дата на публикуване: 27.06.2022

Отчет за 2016г. (.pdf) 41 KB
Дата на публикуване: 27.06.2022

Отчет за 2015г. (.pdf) 40 KB
Дата на публикуване: 27.06.2022

Отчет за 2014г. (.pdf) 35 KB
Дата на публикуване: 27.06.2022