Z6_PPGAHG80094BD06G08AHK7G2P0
Z7_PPGAHG80094BD06G08AHK7G232
Отчет за 2019г. Отчет за 2020г. Отчет за 2021г. Отчет за 2022г. Отчет за 2023г.

Контрол на тютюнопушенето

Дата на публикуване: 01.06.2022
Последна актуализация: 07.09.2022

Тук ще откриете информация по контрола на тютюнопушене извършван от РЗИ - Шумен за всяка седмица.