Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52S81
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52SO0
Организационна структура Дейност и устройствен правилник Цели Отчети и планове Политика по качество Регистри Профил на купувача Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ Конкурси Галерия

За Инспекцията

Дата на публикуване: 15.10.2020
Последна актуализация: 31.01.2023

Регионална здравна инспекция гр. Шумен бе създадена през 2011 год. с Постановление на Министерския съвет, което реорганизира и обедини съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

 

РЗИ Шумен е административна структура на Министерството на здравеопазването, която осъществява държавната здравна политика на територията на Шуменска област.

 

Тук ще намерите информация за всички предоставяни от РЗИ административни услуги и процедури за административно обслужване. Освен това, електронното издание предоставя бърз достъп до нормативни актове, анализи и доклади, статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа.

 

Сайтът предоставя информация за дейността на специализираните кабинети в РЗИ – Имунизационен кабинет и Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето; информация за актуални новини и предстоящи събития в областта на здравеопазването в региона и страната, информационни материали за здравно образование и извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания.

 

Винаги ще бъдат на разположение за преглеждане и с възможност за изтегляне, всички образци на документи, формуляри и др.

 

Нашето желание е, винаги сайтът да бъде ориентиран към широката аудитория от специалисти, работещи в здравеопазването, както и всички граждани. Доколко успяваме, ще съдим по информацията от Вас, чрез формуляра за обратна връзка и най-вече чрез Вашето участие в анонимната анкета.

Снимка на сграда на РЗИ Шумен