Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q57
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U75

Актуална здравна информация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 10.06.2022
Антракс, бруцелоза, туларемия (.pdf) 381 KB
Дата на публикуване: 15.06.2022

Вирусен хепатит А (.pdf) 357 KB
Дата на публикуване: 15.06.2022

Бяс (.pdf) 350 KB
Дата на публикуване: 15.06.2022

Малария (.pdf) 371 KB
Дата на публикуване: 15.06.2022

Кучето – приятел и враг (.pdf) 369 KB
Дата на публикуване: 15.06.2022

Калций и здравето на костите (.pdf) 360 KB
Дата на публикуване: 15.06.2022