Z6_PPGAHG8009EN80QNU52LA95PT5
Z7_PPGAHG8009EN80QNU52LA95PR0

Харта на клиента

Дата на публикуване: 06.12.2021
Последна актуализация: 24.01.2023

С разработената Харта на клиента Регионална здравна инспекция - Шумен, реализирайки провеждането на държавната здравна политика на територията на област Шумен, се стреми да подобри качеството на административното обслужване, като си поставя цели, насочени към удовлетворяване на високите очаквания на българските граждани и бизнеса.

За осъществяване на тези цели ние имаме нужда от Вашето съдействие и бихме оценили високо всяко изказано от Вас мнение, критика или препоръка.

Харта на клиента (.pdf) 39 KB
Дата на публикуване: 02.03.2022