Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB1863
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18M2
Електронни административни услуги Харта на клиента Процедури по предоставяне на административни услуги, образци и формуляри Достъп до информация Стандарти за административно обслужване Анкетна карта за удовлетвореността на потребителите Резултати от измерване на удовлетвореността на потребителите Вътрешни правила и процедури Сигнали и жалби Образци на документи Сигнали за нарушения по ЗЗЛПСПОИН

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 24.01.2023

В тази секция можете да получите информация за извършваните административни услуги от РЗИ-Шумен, условията и начините за тяхното заявяване, както и да се запознаете с нормативните актове, които регламентират тази дейност.

Чрез секция Електронни административни услуги може директно да заявите изпълнението на необходимата Ви услуга по електронен път.