Z6_PPGAHG8009EN80QNU52LA95RD4
Z7_PPGAHG8009EN80QNU52LA95RJ1

Кабинет за консултативна дейност по отказване от тютюнопушене

Дата на публикуване: 07.12.2021
Последна актуализация: 24.01.2023

В сградата на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Шумен работи Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушене (ККОТ). Той е създаден на 05.03.1996 г. и е един от 28-те кабинета в страната.


Кабинетът предлага:
-    Индивидуални консултации на желаещите да откажат тютюнопушенето.
-    Определяне степента на никотинова зависимост – чрез тест на Фагерстрьом
-    Измерване на въглеродният оксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи с уред „Smoker Lyzer“
-    Запознаване с методите за отказване от тютюнопушене
-    Изготвяне на индивидуален план за отказване от тютюнопушенето
-    Съвети за здравословен начин на живот
-    Насочване към медицински специалисти
-    Групови консултации на фокусни групи или организирани колективи
-    Повторни срещи за засилване на мотивацията, получаване на информация и помощ за справяне с възникналите проблеми по време на отказването.
Консултациите са безплатни, без направление от общопрактикуващ лекар (ОПЛ) и могат да се проведат на място в кабинета или по телефона. 
Шансът Ви да се откажете от тютюнопушенето е по-голям, ако използвате съветите и подкрепата на консултант.


За контакт:
РЗИ – Шумен, пл. „Освобождение” №1, етаж 4, стая 41, тел: 054 800 717
Дирекция „Обществено здраве”
Отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”
Лице за контакт: Петър Дилов – старши експерт, отдел ПБПЗ 
Работно време: вторник и четвъртък от 14.00 ч. - 16.00 ч. след предварително записване