Z6_PPGAHG8009D07060JENEGE5E30
Z7_PPGAHG8009D07060JENEGE5ER1

Чревен кабинет

Дата на публикуване: 10.06.2022
Последна актуализация: 24.01.2023

Кабинетът предлага:


1. Бактериологично изследване за носителство на шигели, салмонели, ентеропатогенни Ешерихия коли и коремнотифно носителство

2. Изследвания за чревни хелминти и протозои

- такса съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по закона за здравето ДВ. бр. 83/2007 г., изм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г.,).).

 

РЗИ Шумен, ул. "Калоян" № 1

Работно време:

всеки работен ден от 9.00 до 12.00 ч., от 13.00 до 15.30 ч.

лице за контакт: д-р Юлияна Димитрова

телефон: 054/800721

 

Цените на платените услуги поискани от физически и юридически лица са съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, обнародвани в ДВ бр. 38/2011 г., изм. и доп. ДВ бр. 81/2012 г.

 

Дейност Такса
1 Здравна книжка – нова и презаверка 23,00
2 Чревни паразити за здравна книжка 8,00
3 Микробиологично изследване за здравна книжка 15,00
4 Изследване за постъпване в  ДЯ и ДГ 26,00
5 Чревни паразити за ДЯ и ДГ 11,00
6 Микробиологично изследване за ДЯ. и ДГ. 14,00
7 Вземане на материал със скоч лента 2,00
8 Дом стари хора- микробиологично и паразитоологично изследване 16,00
9 Изследване за санаториум- възрастни хора 16,00
10 Изследване за дизентерия 9,00
11 Изследване за салмонела 9,00
12 Изследване за Е.коли 13,00
13 Контролно изследване за аскарис 4,00
14 Контролно изследване за ламблии 4,00
15 Контролно изследване за ентеробиоза 3,00
16 Изследване за патогенни стафилококи  във фецес 6,00
17 Антибиограма 4,00

Забележка: При нужда от допълнително тестване на изследваните материали се доплаща по посочените в ДВ цени за извършените услуги.
Контролно изследване за микробиология се извършва три дни след лечение. Контролно изследване за паразитология - две изследвания на 10 и 20 ден след лечение.