Z6_PPGAHG8009D07060JENEGEP1F1
Z7_PPGAHG8009D07060JENEGEPH80

Телефонен указател

Дата на публикуване: 03.06.2022
Последна актуализация: 24.04.2023
Директор: д-р Пепа Калоянова 054 800722
Заместник-директор:    
Главен секретар: д-р Илияна Лозанова 054 877054
     
Дирекция АПФСО    
Директор на дирекция: Селиме Хамди 0878 5481 75
Главен счетоводител: Деян Дечев 054 800322
Главен специалист "Човешки ресурси" Пенка Веселинова 054 800722
Център за административно обслужване:   054 800203
Каса   054 800322
     
Дирекция „Медицински дейности”:    
Директор на дирекция: д-р Веселина Железова 054 800163
Главни инспектори "МД":   054 800224
Главни инспектори "МД":   054 800339
Регионална картотека на медицинската експертиза (РКМЕ)   054 802366
     
Дирекция "Надзор на заразните болести"    
Директор на дирекция:   054 800725
Нач. отдел ПЕК: д-р Димитричка Радева 054 800719
Дежурен ПЕК:   054 800719
Нач. отдел МИ: д-р Милена Чергова 0895 7210 67
Микробиологична и паразитологична лаборатория   0895 7210 67
     
Дирекция "Обществено здраве":    
Директор на дирекция: д-р Йовка Костова 054 800724
Нач. отдел ДЗК: Красимира Аврамова 054 800718
Дежурен здравен инспектор   054 800718
Нач. отдел ПБПЗ: Димитринка Борисова 054 800717
Нач. отдел ЛИ: инж. Татяна Янева 054 800726
Лаборатория "Води” Галина Ковачева 054 800715
Лаборатория „Физични фактори” Мирослав Савчев 0882 6073 81