Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OR1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CO7
Отчети за изпълнение за стратегически цели

Цели

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 03.06.2022
Стратегически цели за 2023г. (pdf) 435 KB
Дата на публикуване: 13.06.2023

Стратегичски цели за 2022г. (.pdf) 37 KB
Дата на публикуване: 01.06.2022

Стратегически цели за 2021г. (.pdf) 78 KB
Дата на публикуване: 01.06.2022