Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QE6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ5

ЛКК

Дата на публикуване: 06.11.2023
Последна актуализация: 06.11.2023

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТЕЩИ ЛКК В ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2023 г.

ИБД - информация за ЛКК (.pdf) 198 KB
Дата на публикуване: 13.07.2023