Z6_PPGAHG800P2O20QJ0FBUG2JIR6
Z7_PPGAHG800P2O20QJ0FBUG2JI74

Шум

Дата на публикуване: 07.12.2021
Последна актуализация: 24.02.2022

Доклади за шумовото натоварване на гр. Шумен

Доклад за 2023г. (.pdf) 206 KB
Дата на публикуване: 12.12.2023

Доклад за 2022г. (.pdf) 65 KB
Дата на публикуване: 22.03.2023

Доклад за 2021г. (.pdf) 30 КБ
Дата на публикуване: 24.02.2022

Доклад за 2020г. (.pdf) 30 КБ
Дата на публикуване: 24.02.2022

Доклад за 2019г. (.pdf) 36 КБ
Дата на публикуване: 24.02.2022

Доклад за 2018г. (.pdf) 36 КБ
Дата на публикуване: 24.02.2022

Доклад за 2017г. (.pdf) 36 КБ
Дата на публикуване: 24.02.2022

Доклад за 2016г. (.pdf) 36 КБ
Дата на публикуване: 24.02.2022

Доклад за 2015г. (.pdf) 37 КБ
Дата на публикуване: 24.02.2022

Доклад за 2014г. (.pdf) 36 KB
Дата на публикуване: 24.02.2022

Доклад за 2013г. (.pdf) 35 KB
Дата на публикуване: 24.02.2022

Доклад за 2012г. (.pdf) 13 KB
Дата на публикуване: 24.02.2022