Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q75
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31O6

Имунизационен кабинет

Дата на публикуване: 28.08.2020
Последна актуализация: 04.04.2023

Кабинетът предлага:


1. Издаване на международно имунизационно свидетелство или сертификат за имунизационно състояние, въз основа на данните от имунизационния паспорт на лицето.

- такса съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по закона за здравето ДВ. бр. 83/2007 г., изм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г.,).

2. Всички профилактични имунизации – задължителни (на здравно-неосигурени лица) и препоръчителни (грип; хепатит В - имунизации и реимунизации; тетанус при нараняване).

 

Адрес:

РЗИ Шумен, ул. "Калоян" № 1

 

Работно време:

вторник от 13.00 до 15.00 ч., четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

 

лице за контакт: д-р Димитричка Радева

 

телефон: 054/800719