Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1GR4
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OI0

Нейонизиращи лъчения

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 28.03.2023

Доклади за проведения мониторинг на електромагнитни полета

Доклад за 2022г. (.pdf) 51 KB
Дата на публикуване: 17.02.2023

Доклад за 2021г. (.pdf) 192 КБ
Дата на публикуване: 24.02.2022

Доклад за 2020г. (.pdf) 208 КБ
Дата на публикуване: 24.02.2022

Доклад за 2019г. (.pdf) 65 КБ
Дата на публикуване: 24.02.2022

Доклад за 2018г. (.pdf) 61 КБ
Дата на публикуване: 24.02.2022

Доклад за 2017г. (.pdf) 68 КБ
Дата на публикуване: 24.02.2022