Z6_PPGAHG80094BD06G08AHK7GK35
Z7_PPGAHG80094BD06G08AHK7GCO2
Отчет за дейността на РЗИ Контрол на тютюнопушенето

Седмични бюлетини

Дата на публикуване: 01.06.2022
Последна актуализация: 07.09.2022

Тук ще откриете актуална седмична информация за дейността на РЗИ - Шумен, както и за контрола по тютюнопушене.