Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2R06
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2RI6
Седмичен мониторинг за гр. Шумен Седмичен мониторинг за обл. Шумен Месечен мониторинг за обл. Шумен

Води

Дата на публикуване: 28.04.2021
Последна актуализация: 20.07.2022

Годишни доклади за качествата на водата за питейно-битови цели в област Шумен

Доклад за 2022г. (.pdf) 150 KB
Дата на публикуване: 22.03.2023

Доклад за 2021г. (.pdf) 85 KB
Дата на публикуване: 11.11.2022

Доклад за 2020г. (.pdf) 84 KB
Дата на публикуване: 24.02.2022

Доклад за 2019г. (.pdf) 83 KB
Дата на публикуване: 24.02.2022

Доклад за 2018г. (.pdf) 50 KB
Дата на публикуване: 24.02.2022

Доклад за 2017г. 35 KB
Дата на публикуване: 24.02.2022