Z6_PPGAHG8009D07060JENEGEP1J0
Z7_PPGAHG8009D07060JENEGEP171

Работно време на РЗИ ШУМЕН

Дата на публикуване: 03.06.2022
Последна актуализация: 24.04.2023

Работно време:

Служители на РЗИ - Шумен 08:30 - 12:00 часа,
  12:30 - 17:00 часа
Център за административно обслужване 08:30 - 17:00 часа, без прекъсване
Каса, обслужване на граждани 08:30 - 17:00 часа, без прекъсване
Чревен кабинет 08:30 - 12:00 часа
  13:00 - 15:30 часа,
РКМЕ 08:30 - 16:30 часа

Приемно време:

Директор на РЗИ Шумен Всеки четвъртък от 14.00 до 16.00 ч.
Зам. директор РЗИ Шумен Всяка сряда от 14.00 до 16.00 ч.
Главен секретар на РЗИ Шумен Всеки вторник от 14.00 до 16.00 ч.
Директор на дирекция Медицински дейности Всяка сряда от 14.00 до 16.00 ч.
Директор на дирекция Надзор на заразните болести Всеки четвъртък от 14.00 до 16.00 ч.
Директор на дирекция Обществено здраве Всяка сряда от 14.00 до 16.00 ч.