Z6_PPGAHG800PLKB06GIVA7101801
Z7_PPGAHG800PLKB06GIVA7101840
Мониторинг за 2019г. Мониторинг за 2020г. Мониторинг за 2021г. Мониторинг за 2022г. Мониторинг за 2023г.

Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен

Дата на публикуване: 13.06.2022
Последна актуализация: 13.06.2022