Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

Информация за качествата на водата от местен водоизточник в гр. Нови пазар

Дата на публикуване: 19.03.2024
Последна актуализация: 19.03.2024

При извършеното пробонабиране на 12.03.2024 г. и проведения лабораторен контрол на водата от местен водоизточник в гр. Нови пазар се установи:
Водата от чешма „Али Чобан“, намираща се между ул. „Бузлуджа“ и ул. „Гоце Делчев“ отговаря на нормативните изисквания по всички изследвани органолептични, физикохимични и микробиологични показатели.
Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция). 
 

mestni-vodoiztochnici-novi-pazar