Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

Резултати от проведената кампания на РЗИ – Шумен и МБАЛ – Шумен „Седмица на отворените врати за борба с туберкулозата“

Дата на публикуване: 26.03.2024
Последна актуализация: 26.03.2024

Общо 28 лица са прегледани в III Вътрешно отделение на МБАЛ – Шумен в рамките на кампанията за безплатни профилактични прегледи за туберкулоза, която се проведе през седмицата 18 – 22 март 2024 г.
Прегледани и консултирани са 22 жени и 6 мъже от област Шумен. Положителен резултат от извършен туберкулинов кожен тест (проба Манту) се установява при една жена.
Провеждането на безплатен скрининг за риск от туберкулоза беше по повод 24 март – Световния ден за борба с туберкулозата, като инициативите тази година преминаха под мотото: „Да! Ние можем да спрем туберкулозата!“.
РЗИ – Шумен организира всяка година скринингови кампании за жителите на областта с цел повишаване на обществената информираност по отношение на туберкулозата и  промотиране на здравословния начин на живот. Здравните специалисти проведоха и информационни кампании в гр. Шумен и гр. Нови пазар за значението на профилактичните прегледи, за източниците и начините на заразяването, както и за профилактика на заболяването.
Диагнозата на туберкулозата е комплексна и включва клинични и епидемиологични данни, рентгенови и лабораторни изследвания, както и микробиологично потвърждаване.
При откриването на случаи на туберкулоза своевременно се предприемат мерки за хоспитализация и лечение, в резултат на което се прекъсва веригата за предаване на инфекцията.

Имунизация с BCG (БЦЖ) ваксина създава защитен имунитет при 60-80% от ваксинираните деца. В България имунизацията срещу туберкулоза е въведена през 1951 г. 
БЦЖ ваксината се прилага от 2-я ден след раждането до изписването от родилния дом (не по-рано от 48-я час след раждането).


Източници: Специализиран сайт за имунизациите в България https://plusmen.bg

tuberkuloza