Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Kонкурс за длъжността "Инспектор" в отдел "Противоепидемичен контрол"

Дата на публикуване: 19.04.2023
Последна актуализация: 14.07.2023

Регионална здравна инспекция - Шумен обявява конкурс за длъжността "Инспектор" в отдел "Противоепидемичен контрол", дирекция "Надзор на заразните болести"

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

качено на: 18.05.2023г. 09:15 часа

Комисията назначена със заповед № РД-02-34/04.05.2023 г., изменена със заповед № РД-02-36/116.05.2023 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „инспектор“ в отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“ класира за длъжността инспектор в отдел „ПЕК”:
1. Веселин Кирилов Стефанов с резултат от 204,95 точки


 

СЪОБЩЕНИЕ

качено на: 16.05.2023г. 10:12 часа
Във връзка с чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията, назначена със заповед № РД-02-34/04.05.2023 г., изменена със заповед № РД-02-36/116.05.2023 г на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността инспектор в отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“ взе решение за следната система за определяне на резултатите:
-    Всеки верен отговор да носи по 1 точка. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно теста да бъде 20 точки.
-    17,5 минимален резултат, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал интервюто.
-    Коефициент - 4 за умножаване на резултата от теста и коефициент - 5 за умножаване на резултата от интервюто.
-    По време на интервюто ще бъде проверена и дигиталната компетентност на кандидатите чрез проверка на практическите умения.
 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ „ПЕК”, ДИРЕКЦИЯ „НЗБ” - РЗИ ШУМЕН

качено на: 04.05.2023г. 14:23 часа

Комисията, определена със заповед № РД-02-34/04.05.2023 г. за провеждане на конкурса за длъжността „инспектор“ в отдел „ПЕК“, дирекция „НЗБ“ допуска до конкурс следните кандидати:

1. Веселин Кирилов Стефанов
 
Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.
Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 17 май 2023 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.
Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста. По време на интервюто ще бъде проверена и дигиталната компетентност на кандидатите чрез проверка на практическите умения.

Председател на конкурсната комисия:
д-р Илияна Лозанова
04.05.2023 г.
 

Заявление за участие в конкурс (.docx) 18 KB
Дата на публикуване: 19.04.2023

Списък с нормативни документи (.pdf) 495 KB
Дата на публикуване: 19.04.2023