Z6_PPGAHG8009CFA06E32OFESC4C6
Z7_PPGAHG8009CFA06E32OFESC4I7
Съобщения, уведомления и админ.актове Информация, предоставена повече от три пъти Документи и образци Годишни отчети Повторно използване на информация от обществения сектор

Повторно използване на информация от обществения сектор

Дата на публикуване: 08.05.2024
Последна актуализация: 08.05.2024

Връзка към сайта за отворени данни

Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето й, определени с тарифа, приета от Министерския съвет.
До приемането на тарифа от Министерския съвет, разходите се заплащат по нормативите, определени за предоставяне на обществена информация в Наредба №Н-1 на министъра на финансите от 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация.