Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Резултати от кампанията на РЗИ – Шумен за безплатни и анонимни изследвания за ХИВ/СПИН, 21 ноември – 8 декември 2023 г.

Дата на публикуване: 11.12.2023
Последна актуализация: 11.12.2023

Приключи третата за тази година кампания за безплатни и анонимни изследвания за ХИВ/СПИН и сексуално-предавани инфекции, хепатит B, C и сифилис.
85 души на възраст от 18 г. до над 50 г. са се изследвали в рамките на триседмичната кампания на РЗИ – Шумен. От тях 18 са мъже и 67 са жени. Резултатите от тестовете на изследвалите се лица са отрицателни.
Мобилен екип на здравната инспекция проведе кампания за безплатно и анонимно изследване за ХИВ/СПИН с бързи тестове и в Шуменския университет „Еп. Константин Преславски“, насочена към студентите и персонала на учебното заведение. В рамките на двучасовата кампания там,  своя ХИВ статус са проверили 25 лица. Изследвалите се по желание студенти получиха и консултация за превенция на инфекцията, както и здравно – образователни материали по темата.
Инициативата на РЗИ – Шумен с предоставянето на скринингови изследвания за ХИВ/СПИН и сексуално-предавани инфекции, хепатит B, C и сифилис беше част от регоналната кампания за област Шумен по повод 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН.
Здравно-информационната и скринингова кампания за област Шумен, проведена от здравната инспекция в града беше с цел да информира обществото за възможностите за овладяване на ХИВ инфекцията и да мотивира все повече хора да проследяват своя ХИВ статус и премина под мотото „От теб се иска да избегнеш риска!“. Инициативите бяха насочени към различни целеви групи.