Z6_PPGAHG800PV3C0QBGJIQC20026
Z7_PPGAHG800PV3C0QBGJIQC200Q6
Контактна Форма Местонахождение Работно време Телефонен указател

Контакти

Дата на публикуване: 27.04.2021
Последна актуализация: 24.01.2023

РЗИ Шумен

ЕИК: 176031145

Адрес: гр. Шумен, 9700, пл. "Освобождение" №1

МОЛ: д-р Пепа Калоянова

IBAN: BG46 UBBS 80023110735110

BIC: UBBSBGSF

ОББ клон Шумен

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

тел. 054 800722, факс: 054 800727

E-mail: office@rzi-shumen.net  или  rzi-shumen@mh.government.bg

 

Регионална картотека на медицинската експертиза при РЗИ Шумен

Адрес: гр. Шумен, 9700, ул. "Васил Априлов" №63

(в двора на "МБАЛ - Шумен" АД, в близост до ул. "Петър Парчевич")

тел. 054 802366 или 0895721059