Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

Кампания за безплатно силанизиране на първите постоянни зъби на децата от 5 до 8 години

Дата на публикуване: 05.09.2023
Последна актуализация: 05.09.2023

Започна ежегодната кампания за силанизиране на първите постоянни зъби на децата от 5 навършени години до 9 ненавършени години в област Шумен.

Тази година тя се провежда от 1 септември и ще продължи до 30 ноември 2023 г.

Силанизирането е профилактично покриване с цел намаляване възможността за развитие на кариес. Силантите образуват бариера между зъба и бактериите, които водят до кариес, като по този начин защитават първите постоянни дъвкателни зъби в периода на растеж.

Поставянето им е бързо, лесно и безболезнено за детето. Извършва се единствено и само в условията на кабинет по дентална медицина, след като родителят е удостоверил съгласието си с попълване на Декларация за информирано съгласие.

Кампанията е част от дейностите по изпълнение на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. в Р България, които са финансирани от Министерство на здравеопазването

Поставянето на силанти е напълно безплатно за децата и родителите.

 

Родителите, които желаят на децата им да бъдат поставени безплатно силанти, следва да се свържат по телефон или на място с избрания от тях лекар по дентална медицина и да запишат час за силанизация.

 

Информация за лекарите по дентална медицина, които извършват силанизиране в област Шумен по Програмата са:

 

За гр. Шумен:

Име, фамилия

Наименование на практиката

Адрес на практиката

Телефон за връзка

Д-р Виолета Алексиева

„АПДП-ИП- АЛВИ“ЕООД

гр. Шумен

 ул. „Хаджи Димитър“ № 6

054/821383

моб. тел. 0897943905

Д-р Минка Чалъкова

АПДП-ИП Д-р Чалъкова М-57“ ЕООД

гр. Шумен,

ул. „Васил Левски“ №1а

054/802400

моб. тел. 0888674301

Д-р Гергана Велинова

„АПДП-ИП-Гери Дент“ ЕООД

гр. Шумен

ул. „Съединение“ № 66, к-т № 1

054/876297

Д-р Надежда Янкова

„АПДП-ИП-Д-р Янкова Дент“ ЕООД

гр. Шумен

 ул. „Съединение“№76

054/800577

моб. тел. 0888336677

Д-р Арзу Басри

„АПДП-ИП-А-Б Дент“ ЕООД

гр. Шумен

 ул. „Владайско въстание“ №111

моб. тел. 0879864841

Д-р Венцислав Баев

„АПДП-ИП Д-р Венцислав Баев-Дентомеджик“ ЕООД

гр. Шумен

ул. „Македония“ № 3

054/876822

моб. тел.  0883319902

Д-р Недялко Недялков

ЕТ“АПДП-ИП-Д-р Н. Недялков“

гр. Шумен

 пл. „Възраждане“ №1, ет.2

054/875513

моб. тел.  0887806621

Д-р Диана Труфчева

„АПДП-ИП-Д-р Труфчева“ ЕООД

гр. Шумен

 пл. „Възраждане“ №1, ет2, к-т 1

моб. тел. 0883373006

 

За община Върбица:

Д-р Минка Чалъкова

АПДП-ИП Д-р Чалъкова М-57“ ЕООД

гр. Върбица,

ул. „Орлово гнездо“ № 6

054/802400

 моб. тел. 0888674301

 

За гр. Нови пазар:

Д-р Диана Труфчева

„АПДП-ИП-Д-р Труфчева“ ЕООД

гр. Нови пазар,

СУ „Васил Левски“ к-т 16

моб. тел. 0883373006

 

 За община Смядово:

Д-р Мартин Илиев

„АИППДП-Стомамед“ ЕООД

гр. Смядово,

ул „Баба Донка“ № 6 а

моб. тел. 0888359000

Д-р Надежда Янкова

„АПДП-ИП-Д-р Янкова Дент“ ЕООД

с. Янково,

ул. „Възраждане“ № 55

054/800577

моб. тел. 0888336677

 

За община Хитрино:

Д-р Арзу Басри

„АПДП-ИП-А-Б Дент“ ЕООД

с. Хитрино,

Здравна служба

моб. тел. 0879864841

 

За община Каолиново:

Д-р Венцислав Баев

„АПДП-ИП Д-р Венцислав Баев-Дентомеджик“ ЕООД

гр. Шумен

ул. „Македония“ № 3

054/876822

моб. тел.  0883319902

 

За община Венец:

Д-р Недялко Недялков

ЕТ „АПДП-ИП-Д-р Н. Недялков“

гр. Шумен

 пл. „Възраждане“ №1, ет.2

054/875513

моб. тел.  0887806621

 

За община Каспичан:

Д-р Надежда Янкова

„АПДП-ИП-Д-р Янкова Дент“ ЕООД

с. Янково,

ул. „Възраждане“ № 55

054/800577

моб. тел. 0888336677

 

 

За допълнителна информация и съдействие: д-р Виолета Алексиева – регионален координатор за област Шумен – моб. телефон 0897 94 39 05 или 054/82 13 83.   

 

 

За повече информация относно силантите и как те защитават първите постоянни зъби на децата – www.oralnaprofilaktika.bg

silanizirane